Co je bez chvění, není pevné (There Is No Firmness Without Trembling)

Co je bez chvění, není pevné (There Is No Firmness Without Trembling)

Co je bez chvění, není pevné (There Is No Firmness Without Trembling)

Labyrintem světa s vírou a pochybností (The Labyrinth of the World with Faith and Doubt)

  • Polish, Wydawnictwo WAM, 2004
  • Fellow Author/Editor: Tomáš Halík
  • Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
  • ISBN: 9788074220241
  • Publication Year: 2002
  • Publisher's Site