Žít v dialogu (Live in the Dialogue)

Žít v dialogu (Live in the Dialogue)

Žít v dialogu (Live in the Dialogue)

Podněty k promýšlení víry (Incentives to Think of the Faith)

  • Polish, Charaktery, 2015
  • Fellow Author/Editor: Tomáš Halík
  • Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
  • ISBN: 9788074222863
  • Publication Year: 2014
  • Publisher's Site