Obnovíš tvář země (You Will Restore the Face of the Earth)

Obnovíš tvář země (You Will Restore the Face of the Earth)

Obnovíš tvář země (You Will Restore the Face of the Earth)

Texty k obnově církve a společnosti z let 1989-1998 (Texts for the Restoration of the Church and Society from 1989-1998)