Smířená různost (Concerned Diversity)

Smířená různost (Concerned Diversity)

Smířená různost (Concerned Diversity)

Rozhovory (Talks)

  • Polish, Znak, 2013
  • Fellow Author/Editor: Tomáš Halík
  • Co-Authors/Co-Editors: Tomasz Dostatni
  • Publisher: Portál
  • ISBN: 9788073678609
  • Publication Year: 2011
  • Publisher's Site