Vzýván i nevzýván (Called and Not Called)

Vzýván i nevzýván (Called and Not Called)

Vzýván i nevzýván (Called and Not Called)

Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství (European Lectures on the Philosophy and Sociology of the History of Christianity)

  • Polish, Wydawnictwo WAM, 2006
  • Fellow Author/Editor: Tomáš Halík
  • Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
  • ISBN: 9788071066927
  • Publication Year: 2004
  • Publisher's Site